Hệ thống kỷ yếu

  • Kỷ yếu trường THPT Tân Yên I
  • Kỷ yếu trường THPT Tân Yên II
  • Kỷ yếu ngành GD-ĐT Phú Thọ
  • Kỷ yếu ngành Y tế Phú Thọ
  • Kỷ yếu ngành Cấp thoát nước Việt Nam
  • Kỷ yếu ngành Môi trường đô thị Việt Nam năm 2016
  • Kỷ yếu ngành Môi trường đô thị Việt Nam năm 2018
  • Kỷ yếu Hội đồng hương Bắc Giang tại Hà Nội năm 2017
  • Kỷ yếu BCH Đảng bộ huyện Tân Uyên Bắc Giang

Giới thiệu

Công ty Quảng cáo Báo chí Truyền hinh Việt Nam là thành viên của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, thành viên Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Chúng tôi tự hào đã có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng ngành quảng cáo non trẻ của Việt Nam.

©2019 Bản quyền thuộc Công ty Quảng cáo Báo chí - Truyền hình Việt Nam.
Địa chỉ: 1401 B, Tầng 14, Cao ốc M3 - M4 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Điện thoại: (024) 62661986 - 62661987. Fax: (024) 62661991
Văn phòng giao dịch gửi thư:1802A, Tầng 18, Cao ốc M3 – M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Search